Das Programm der Abfallwirtschaft SK für die Jahre 2011-15

Wann 13.07.2011
von 14:00 bis 18:00
Wo in Hotel Avance (Medená 9) in Bratislava
Termin übernehmen vCal
iCal

Die Präsentation:

Das Programm ab 14:00
· Ing. Miroslav Lacuška, PhD.  |  Enviroadviser
Historický pohľad na POH SR (1993-2010)
· Ing. Elena Bodíková, PhD.  |  Slovenská agentúra životného prostredia
POH SR 2011-2015 - východiská a návrhy  

Die Diskussion | ab 16.00
Diskutieren:   
·  Ing. Vladimír Blažíček |  generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia MŽP SR
·  Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. | predseda Združenia miest a obcí Slovenska
·  Viera Krakovská | podpredsedníčka Združenia miest a obcí Slovenska
·  Mag. Christian Abl  | konateľ ecorec Slovensko s.r.o.
·  RNDr. Peter Krasnec, PhD. | prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve
·  Branislav Moňok  | projektový manažér Priatelia Zeme – SPZ
·  Ing. Radovan Kazda  | analytik Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika
·  Mag. Bernhard Hager, LL.M.  | NH Hager Niederhuber Advokáti s.r.o.
POH SR z pohľadu práva EÚ

Der Imbiss | nach der Diskussion (18.00)

Moderiert: Ing. Ľubomír Augustín |  Tanzer Consulting Slovakia, s.r.o.


Vortragende/Moderatoren NHP