Najdôležitejšie rozhodnutia Európskeho súdneho dvora z oblasti práva odpadového hospodárstva v 2. polroku 2008 (spolu s Hager)

Gejdošová (April/2009)

Odpady, April 2009