Zmena zákona o odpadoch týkajúca sa uzavretia skládok bola prezidentom vrátená - veľká neistota pri prevádzkovaní skládok (spolu s Tóthová)

Odpady, Februar 2009