Najdôležitejšie rozhodnutia Európskeho súdneho dvora z oblasti práva odpadového hospodárstva v 2. polroku 2008 (spolu s Gejdošová)

(April/2009)

Odpady, April 2009