Zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého sa stáva realitou (spolu s Tóthová)

Odpady, Juni 2009