Budúcnosť alternatívnej energie na Slovensku a jej význam pre odpadové hospodárstvo (spolu s Tóthová)

(September/2009)

Odpady, Oktober 2009