Sedem kľúčových zmien v novom zákone o energetike

energo 1/2012 S. 8-9