Veľké legislatívne bariéry malých vodných elektrární

(2012)

energo 2/2012 S. 8-9