Veľké legislatívne bariéry malých vodných elektrární

energo 2/2012 S. 8-9