(November/2010)

Ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a ich zmeny (spolu s Tóthová)

Odpady, November 2010