Vykonávacia vyhláška k zákonu o obaloch a nejasnosti ohľadne informačných povinností (spolu s Šenkovič)

Martin Šenkovič (2011)

Odpady, Mai 2011