Priamy účinok smernice o odpade

Martin Šenkovič (2012)

Odpadové hospodárstvo 6/2012 S. 10