Usmernenie pre udeľovanie R3 spracovateľom plastov z pohľadu práva EÚ

Martin Šenkovič

Odpadové hospodárstvo 11/2012 S. 12