Demokratizácia správnych rozhodnutí

Annamária Tóthová (2012)

Demokratizácia správnych rozhodnutí

Odpadové hospodárstvo 9/2012 S. 9-10