Prípustné vývozné obmedzenia pre nebezpečný odpad - úrady by mali by mali ignorovať zákon o odpadoch

Peter Zajac (2011)

Odpady, August 2011