L Lalíková Tadlánková (2012)

Právna úprava využitia biomasy v SR

in: Peletovanie, briketovanie, STU Bratislava, Strojnícka fakulta