Podpora obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku / Förderung von Alternativenergie in der Slowakei (spolu s Hager)

Annamária Tóthová