Pokuta podľa zákona o odpadoch a v rozhodnutiach najvyššieho súdu

Martin Šenkovič

Odpady, November 2011, http://www.casopisodpady.sk/products/odpady-11-2011/