Martin Šenkovič (September/2011)

KAUZA "PEZINSKÁ SKLÁDKA" - Nesprístupnenie územného rozhodnutia ako vada konania vo svetle predbežnej otázky položenej súdnemu dvoru EÚ

Odpady, September 2011,http://www.casopisodpady.sk/products/odpady-9-2011/