Aké zmeny sa pripravujú v novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre odpadové hospodárstvo

Annamária Tóthová

Odpady, Juni 2011