Aké zmeny sa pripravujú v novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre odpadové hospodárstvo

Annamária Tóthová (Juni/2011)

Odpady, Juni 2011