Annamária Tóthová (2009)

Budúcnosť alternatívnej energie na Slovensku a jej význam pre odpadové hospodárstvo (spolu s Hager)

Odpady Oktober 2009