Povinnosti a sankcie podľa predpisov odpadového hospodárstva

Annamária Tóthová (September/2010)

Povinnosti a sankcie podľa predpisov odpadového hospodárstva

Informačný spravodajca, SUZ, September 2010