Povinnosti a sankcie podľa predpisov odpadového hospodárstva

Annamária Tóthová

Informačný spravodajca, SUZ, September 2010