Vývoz odpadov z EÚ do štátov, na ktoré sa nevzťahuje Bazilejský dohovor, ani rozhodnutie OECD

Annamária Tóthová (Februar/2012)

Odpadové hospodárstvo 2/2012