Cezhraničná preprava odpadov: Povinnosť zverejniť totožnosť pôvodcu odpadov

Annamária Tóthová (2012)

Cezhraničná preprava odpadov: Povinnosť zverejniť totožnosť pôvodcu odpadov

Odpadové hospodárstvo 5/2012