Cezhraničná preprava odpadov: Povinnosť zverejniť totožnosť pôvodcu odpadov

Annamária Tóthová

Odpadové hospodárstvo 5/2012