Cezhraničná preprava odpadov: Povinnosť zverejniť totožnosť pôvodcu odpadov

Annamária Tóthová (2012)

Odpadové hospodárstvo 5/2012