Priamy účinok smernice o odpade: Výkladové usmernenie komisie

Annamária Tóthová (2012)

Odpadové hospodárstvo 8/2012 S. 10