Nová Európska rámcová smernica o odpadoch od ,,Spoločnosti zbavujúcej sa odpadu" k ,,Európskej recyklačnej spoločnosti" (spolu s Hager)

Annamária Tóthová (Januar/2009)

Odpady Januar 2009