Zmena zákona o odpadoch týkajúca sa uzavretia skládok bola prezidentom vrátená - veľká neistota pri prevádzkovaní skládok (spolu s Hager)

Annamária Tóthová

Odpady Februar 2009