Vybrané právne otázky z odpadového hospodárstva

Martin Šenkovič, Lucia Tadláková, Annamária Tóthová, Peter Zajac