7. ročník kongresu DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2011

7. ročník kongresu DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2011

 • Nähere Informationen finden Sie HIER.
  Fotos aus dem Seminar finden Sie HIER.

  Hauptthemen:

  Európske a národné politiky odpadového hospodárstva

  Odpadové hospodárstvo SR v súradniciach politík EÚ  ·  Realizácia rámcovej smernice o odpadoch 98/ 2008 ES a Plán pre dosiahnutie efektívneho využívania zdrojov ako jedna z vlajkových iniciatív Stratégie EURÓPA  2020 · FEAD a jeho aktivity v EÚ · Program odpadového hospodárstva Rakúska

  • Od zneškodňovania odpadu k využívaniu zdrojov

  Smeruje Slovensko k recyklačnej spoločnosti?  Alebo aký je separovaný zber odpadov na Slovensku? · Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v obciach a mestách ČR · Skúsenosti s realizáciou separovaného zberu v SR · Rozšírená zodpovednosť výrobcov pri nakladaní s odpadmi resp. zabezpečovaní separovaného zberu odpadov

  • Energetické zhodnocovanie odpadov

  Komunálny  odpad a energetická bezpečnosť SR · Spoluspaľovanie odpadov v Európe · Bioplyn – využívanie a perspektívy SR · Spaľovanie odpadov v SR


 • Zeit: 2011-11-10 09:00:00+01:00 - 2011-11-10 22:00:00+01:00
 • Ort: Kongress Zentrum Technopol, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, Slowakei
 • Vortrag/Moderation NHP:
 • Termin übernehmen iCal